7. Heikon uskon omaavat ja uskonluopiot

Heikon uskon omaavilla on yleensä, joitain suuria kysymyksiä uskonsa suhteen käsittelemättä ja mahdollisia epäilyksiä ja epäluuloja, jotka estävät uskon kehittymistä. Toiseksi Shaitaan usein ottaa näistä epäkohdista kiinni ja laittaa palvojan mieleen monia epäilyksiä sekä houkutuksia niiden asioiden tiimoilta missä uskova on heikoin. Tästä esimerkiksi, jos palvojalla on heikkous musiikkiin, Shaitaan houkuttelee palvojaa kuuntelemaan ja uskottelee hänelle, ettei tämä synti ole niin suuri, ja että ei se haittaa jos vähän kuuntelee jne. Kunnes Shaitaan saa palvojan täysin tämän asian vakavuuden hylkäämään ja siirtyy seuraavaan heikkouteen houkutellakseen palvojan vähentämään palvonnan tekoja päivittäisessä elämässä. Tärkeää onkin muistaa mikä on Shaitaanin päätavoite; saada ihmiset palvomasta Allahia. Hän on vannonut, että tulee houkuttelemaan ihmisiä vasemmalla ja oikealla eikä tule jättämään heitä rauhaan ennen kuin Tuomionpäivä saapuu.

Mutta meidän tulee myös muistaa ihmisen oma taipuvaisuus pahoihin tekoihin eikä suinkaan aina syyttää Shaitaania jokaisesta virheestämme. Jokainen meistä seisoo omien virheiden ja syntien takana ja jokaisen meistä tulee tehdä katumusta tehdyistä vääristä teoista. Yksi suuri Shaitaanin houkutus kuitenkin on se, että hän uskottelee palvojalle, ettei tämä voi saada syntejään enää anteeksi, ettei ole tarpeeksi hyvä enää ollakseen muslimi. Tätä sairasta juonta ei tule uskovan missään tapauksessa koskaan uskoa, sillä Allah on luvannut meille anteeksiantonsa niin kauan kun olemme elossa ja pystymme tekemään katumusta, istighfaaria.

On muistettava, että iman on tila joka ei ole koskaan kovin tasainen olotila. Se nousee ja laskee, riippuen ihmisen sydämen tilasta ja siellä olevasta uskontasosta. Viisas palvoja huomaa olotilansa laskun ja tekee sille välittömästi jotain. Välinpitämättömyys omasta sydämen tilasta on välinpitämättömän ihmisen ominaisuus joka yleensä johtaa vaikeuksiin niin tässä maailmassa ja Tuonpuoleisessa. Tässä maailmassa ihmisen elämään tuodaan merkkejä, vaikeuksia, jotta ihminen ymmärtäisi elämänsä tarkoituksen sekä palvonnan merkityksen. Jos nämä vaikeudet eivät riitä, Allah saattaa aiheuttaa sairauksia, jotta tarkoitus tulisi vielä selvemmäksi. Viisas palvoja ymmärtää viestien merkityksen ja kääntyy katuvaisena Luojansa luokse.

Miten sitten ymmärrämme merkkejä sekä osaamme ottaa niistä vaarin? Uskonnon oppiminen on tehty meille pakolliseksi, siinä määrin mikä on kenellekin sopiva määrä. Jos ymmärrämme uskontomme sisältöä niin osaamme palvoa ja välttää tekoja, joista joudumme kauemmaksi Luojastamme. Jokaisen tulisi opiskella uskontoamme siinä määrin mikä on kenellekin sopivaa mutta tärkeää on muistaa säännöllisyys, jotta emme pysähdy hetkeksikään tästä junasta. Oli se sitten 15 minuuttia päivässä Koraanin lukua taikka 2 tuntia, tärkeää on muistaa pitää kiinni palvonnan teosta.

Tärkeintä on kuitenkin muistuttaa tekemään ne pakolliset asiat, jotka pitävät meidät kiinni uskossamme. Ensisijaisesti meidät viedään tilille rukouksesta, joten se on pakollista suorittaa. Se on asia, joka tekee meidät muslimeiksi, joten tähän asiaan kannattaa painottaa ettei joudu islamista ulkopuolelle.

Muita asioita, jotka ovat hyvinkin yleisiä heikentemään uskoa:

1. rukouksien suorittamisen viivyttely, rukoilemattomuus

2. islamin vaatiman pukeutumisen välttäminen – naisten huivi ja peittävä vaatetus

3. islamilaisen käyttäytymistavan välttäminen (ei ulkoisia merkkejä uskonnosta)

4. musiikin kuuntelu, television katsominen, tupakointi, huumeet, alkoholi

5. vastakkaisen sukupuolen edustajat ystävinä, seurustelu heidän kanssaan

6. valehtelu, juoruilu, selän takana puhuminen

7. Koraanin lukemattomuus ja tiedon opiskelun välttäminen

8. Uskottomien pitäminen ystävinä

Seuraavaksi on hyvä käydä läpi Saatanan ansat, joiden kautta hän pääsee vaikuttamaan palvojaan jos Allah antaa sen tapahtua.

Ihmiset, nauttikaa kaikesta laillisesta hyvästä, mitä maassa on, mutta älkää kulkeko Saatanan jalanjäljissä, sillä hän on teidän ilmeinen vihollisenne ja käskee teitä tekemään pahaa ja säädytöntä ja puhumaan Allahista vastoin tietoanne.” Suurah al-Baqara 2:168-169

SAATANAN ANSAT – ibn al Qayyim

ASIAT JOTKA MITÄTÖIVÄT IMANIN, USKON

Veljet ja siskot! Teidän tulee olla varovaisia siitä, että on asioita, jotka mitätöivät islaminne. Me tulemme mainitsemaan tässä niistä kymmenen yleisintä. Olkaa huomaavaisia näistä.

Ensimmäinen: asettaa muita Allahin rinnalle (shirk). Allah, Kaikkein Korkein, sanoo:

”…Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille.”

[Suurah Al-Maa’ida 5:72]

Rukoilla kuolleita, pyytää heidän apua tai tarjota heille lupauksia ja uhraamalla heille ovat kaikki Shirkin muotoja.

Toinen: asettaa välihenkilöitä Allahin ja itsensä väliin, tekien rukouspyyntöjä heille, pyytäen heidän esirukouksia Allahille ja laittamalla luottamuksensa heihin on epäuskon teko (kufr).

Kolmas: Jokainen joka ei pidä monijumalaisia (mushrikiin) epäuskovina tai jolla on epäilyksiä liittyen heidän epäuskoon tai pitää heidän tapojaan oikeina ja itseään epäuskovana (kafir).

Neljäs: Jokainen, joka uskoo, että joku muu johdatus kuin Profeetan (saas) on täydellisempi tai jonkun muun ratkaisu/tuomio on parempi kuin Profeetan (saas). Tällöin hänestä on tullut epäuskova. Tämä pätee heihin, jotka pitää enemmän/parempana Taghut lakeja kuin Profeetan (saas) lakeja. Joitakin esimerkkejä ovat:

a) Uskoa, että ihmisten lait ja säännökset ovat parempia kuin Islamin Shari’iah, esimerkiksi

  • että, islamilaiset säädökset eivät ole sopivia käytettäväksi tällä vuosisadalla

  • tai että, islamilaiset säädökset ovat muslimien kehittämättömyyden syy

  • tai, että Islam on henkilön ja Allahin välinen suhde ja tällä ei ole mitään muuta tekemistä muun elämän alueiden kanssa

b) Sanoa, että toimimalla Allahin tuomioiden mukaisesti, panemalla käytäntöön Allahin määräämät rangaistukset, kuten varkaan käden katkaiseminen tai aviorikkojan kivittäminen, ei sovellu nykyajan käytäntöön.

c) Uskoa, että on sallittua johtaa muulla lailla kuin mitä Allah on kertonut islamilaisesta kaupankäynnistä tai rikosoikeuden käytännöistä ja samankaltaisissa tapauksissa. Jopa jos hän ei usko, että kyseiset päätökset eivät ole Shari’an yläpuolella. Tämä on siksi, että uskomalla/tekemällä niin hän ilmoittaa/toteaa asian sallituksi, jonka Allah on tehnyt kielletyksi. Jokainen joka pitää jotain mitä Allah on kieltänyt sallittuna, kuten aviorikosta, alkoholin juomista tai koronkiskomista tai jotain vastaavaa kiellettyä joka on perustietoa jokaiselle, tällöin tästä henkilöstä on tullut epäuskova muslimien yhteisymmärryksen mukaan.

Viides: Kuka tahansa, joka vihaa jotain mitä Lähettiläs (saas) on ilmoittanut lailliseksi, on mitätöinyt islaminsa, vaikka eläisi sen kanssa. Allah, Kaikkein Korkein, sanoo:

Näin tapahtuu sen tähden, että he ylenkatsoivat Jumalan ilmoituksia, ja niin Hän antaa heidän tekojensa raueta tyhjiin.”

[Suurah al- Muhammad 47: 9]

Kuudes: Kuka tahansa, joka pilkkaa Allahia, tai Hänen Kirjaansa, tai Hänen Lähettilästään (saws) tai mitään muuta kohtaa Allahin uskonnossa, on totisesti tullut epäuskovaksi/pakanaksi. Allaah, Kaikkein Korkein, sanoo:

”…Sano: »Jumalastako ja Hänen tunnusmerkeistään sekä lähettiläästäänkö te teitte pilkkaa? Älkää puolustelko itseänne. Olettehan vajonneet epäuskoon sen jälkeen kuin olitte uskossa.”

[Suurah At-Tawbah 9:65–66]

Seitsemäs: Taikuuksien harjoittaminen, joka sisältää taikoja, jotka erottavat miehen ja vaimon, kääntäen hänen rakkautensa vaimoaan kohtaan vihaksi tai houkutella pirullisin keinoin henkilö tekemään asioita, joista hän ei pidä. Kuka tahansa, joka harjoittaa tällaisia toimintoja tai on tyytyväinen niihin, on ulkona Islamin piiristä. Allah, Kaikkein Korkein, sanoo:

Haarutille ja Maarutille.” Nämä kaksi eivät sentään opettaneet ketään sanomatta: »Me olemme teille vain kiusaukseksi; älkää siis epäilkö (Jumalan johdatusta).”(The two angels Harut and Marut did not teach anyone…..do not disbelieve)

[Suurah Al-Baqarah 2: 102]

Kahdeksas: Tukea ja auttaa polyteistejä muslimeita vastaan. Allaah, Kaikkein Korkein, sanoo:

Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.

[Suurah Al- Ma’idah 5:51]

Yhdeksäs: Kuka tahansa, joka uskoo, että joku on vapautettu poikkeamaan Muhammadin (saas) Shari’asta, on epäuskova/pakana, Allaah, Kaikkein Korkein, sanoen:

Kuinka Jumala ohjaisi ihmisiä, jotka ovat tulleet uskottomiksi, sen jälkeen kuin he olivat uskossa ja tunnustivat Muhammedin oikeaksi profeetaksi ja (Jumalan Kaikkivaltiaan) selvät todistukset heille näytettiin? Jumala ei ohjaa jumalattomia ihmisiä.”

[Suurah Al-’Imran 3: 85]

Kymmenes: Kääntyä pois Allahin uskonnosta, ei opetella sen ohjeita tai toimimalla niiden mukaisesti. Allaah, Kaikkein Korkein, sanoo:

Kuka onkaan väärämielisempi kuin se, joka saadessaan muistutuksen Herransa merkeistä kääntää niille selkänsä? Totisesti, kirouksemme kohtaa syntisiä.”

[Suurah As-Sajdah 32: 22]

Ja Allaah myös sanoo:

”…Mutta ne, jotka ovat epäuskoisia, kääntyvät pois saamistaan varoituksista.”

[Suurah Al-Ahqaf 46: 3]

Ei ole mitään väliä onko kyseiset väärinteot/rikkomukset tehty leikillään tai vakavissaan tai peloissaan, paitsi jos ne on tehty pakon edessä.

Haemme turvaa Allahilta niiltä teoilta, jotka aiheuttavat Allahin vihan ja ankaran rangaistuksen.

----

On hyvä kuitenkin muistuttaa palvojaa, että jos häntä on kohdannut isoja ongelmia ja ne tuntuvat ylitsepääsemättömiltä, että vaikeuksia seuraa aina helpotus kuten Allah Subhaana wa Ta’ala on luvannut meille,

Vaikeutta seuraa helpotus, niin vaikeutta seuraa helpotus”.

Suurah ash-Sharh 94:5-6 [käännös merkityksestä]

USKONLUOPIOT

Joka luopuu uskostaan Jumalaan – paitsi jos hänet pakotetaan siihen, vaikka hän on sydämessään mieltynyt uskoonsa – ja riemumielin valitsee epäuskon, saa Jumalan vihan päälleen, ja häntä odottaa ankara rangaistus. Näin käy siksi, että hän rakasti enemmän tätä elämää kuin tulevaa. Jumala ei johdata uskottomia ihmisiä. He ovat niitä, joiden sydämen, kuulon ja näön Jumala on sinetöinyt. He ovat välinpitämättömiä. Tuonpuoleisessa he joutuvat varmasti perikatoon.” Suurah an-Nahl 16:106-109 [käännös merkityksestä]

”…Älkää seuratko halujanne, vaan olkaan oikeudenmukaisia. Jos vääntelette oikeutta tai käännytte siitä pois, tietäkää, että Jumala tietää kaiken, mitä te teette...” Suurah an-Nisaa 4:135

”…Joka ei usko Jumalaan, Hänen enkeleihinsä, Kirjoihinsa ja profeettoihinsa eikä viimeiseen päivään, on tosiaan eksynyt kauas. Joka ensin uskoo, sitten kieltää, sitten uskoo, ja sitten taas kieltää ja kerta kerralta vain kasvattaa epäuskoaan, sille Jumala ei anna anteeksi eikä johdata häntä tielleen. Ilmoita teeskentelijöille, että heitä odottaa tuskallinen rangaistus.” Suurah an-Nisaa 4:136-138

Allah johdattaa kenet Hän haluaa, ja kenet Hän johdattaa harhaan, ei kukaan voi tätä johdattaa.

Uskonluopioilla on usein ollut sydämessä epäilyksen jyvä, joka on Saatanan yllyttämänä kasvanut ja tätä ei ole palvoja käsitellyt taikka välinpitämättömyydessään huomioinut. On myös suuri joukko ihmisiä, jotka kääntyvät islamin uskoon jostain muusta syystä kuin palvoakseen Allahia. Näitä syitä usein on poikaystävä/tyttöystävä, aviopuoliso, näyttämisen halu, muoti-ilmiö jne.

Jos muslimi lopettaa rukoilemasta, häntä tulee kehottaa siihen kolme päivää, jonka jälkeen häntä tulee varoittaa vakavasti Allahin rangaistuksesta.

Uskonluopioiden rangaistus on kuolemantuomio. Tämä on asia, jonka kanssa ei pelleillä. Jos toinen muslimi kokee, että dawan tekeminen olisi hyödyllistä ja näkee siinä jotain edistystä ihmisen takaisin tulemiseen, sitä voi toki jatkaa mutta kannattaa harkita tarkkaan, ettei itse joudu Saatanan juonittelun uhriksi.

Usein miten tunnistaa ihmisen poistumisen Islamista menee seuraavasti kokemukseni mukaan:

Ensin ihminen saattaa yrittää ottaa yhteyttä ja hakea apua ongelmiinsa. Joten onkin tärkeää huomioida jokainen avunpyyntö, jottei sitten menetä sitä tilaisuutta auttaa toista muslimia ja jopa näin estää toisen vaipumasta syvemmälle epätoivoon. Mutta on paljon ihmisiä, jotka eivät osaa pyytää apua taikka eivät halua puhua ongelmistaan. Näistä ihmisistä on vaikeampi päästä selville mikä on ongelma miksi näin vakava asia on päässyt tapahtumaan. He lopettavat ottamasta yhteyttä, eivät vastaa puheluihin, tekstiviesteihin tai sähköposteihin, lopettavat tulemasta tapahtumiin, eristäytyvät omiin oloihinsa, vaihtavat kaveripiiriä, riisuvat islamilaisen vaatetuksen, ajavat partansa, myyvät islamilaisen omaisuutensa kuten kirjat ja vaatteet ja lopulta vaihtavat puhelinnumeronsa ja muuttavat muualle. Yhteys katkeaa totaalisesti.

Mutta kuten alussa mainitsin, johdatus ei ole meidän käsissä, vaan Allahin. Älkää aliarvioiko dua’an voimaa.

”…Allah rakastaa niitä, jotka luottavat Häneen.” Suurah aal-Imraan 3:159