2. Kutsutun luonne

 

Ensisijaisesti meidän tulee pitää mielessä, ettei johdatus ole meidän käsissä vaan Allaah, Subhaana wa Ta’aala, päätettävissä. Hän sanoo Koraanissa:

Et sinä voi johdattaa, ketä tahdot, vaan Allaah johdattaa, kenet tahtoo. Hän tietää parhaiten, ketkä kulkevat oikealla tiellä.”

Suurah al-Qasas 28:56

Jos tottelette häntä, kuljette oikealla tiellä, mutta ei Profeetan tehtävänä ole kuin viedä selkeä viesti. Jumala on luvannut niille teistä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, että Hän antaa heidän periä maan niin kuin ne, jotka olivat ennen heitä, perivät maan, ja että Hän tekee vahvaksi uskonnon, jonka Hän on valinnut heille, ja vaihtaa pelkonsa tilalle turvallisuuden…”

Suurah an-Nuur 24: 54 – 55

Joten meidän tulee jatkuvasti muistuttaa itseämme, ettemme ole tässä tilanteessa voittaaksemme keskustelua tai väittelyä. Meidän päämääränä on se, että ihminen ymmärtää oikean Islamin viestin sen puhtaudessaan. Tämä saattaa olla mahdotonta jos aika on rajoitettu, kuten tunti tai muu lyhyt hetki. Näin ollen sen viestin sisältö tulee olla yksinkertaisen selkeä, kutsu palvoa vain yhtä Jumalaa, hyväksyä Profeetta Muhammad Hänen sanansaattajaan.

KUUNTELE ENNEN KUIN PUHUT

Kun kohtaamme henkilön kenelle haluamme puhua, tulee meidän ensimmäiseksi kuunnella hänen mielipiteitään, saada selville hänen uskomukset sekä tavan ajatella. Näin saamme myös tietää hänen ennakkoasenteistaan ja tiedostaan Islamista. Antamalla ihmisen selvittää ensimmäiseksi oma näkökulma on tärkeää tietää, jotta voimme antaa hänelle sen oikean tiedon, jossa hän menee harhaan. Joskus saatamme puhua pitkään ja lopuksi huomata esim. kristityn kohdalla ettei hän lainkaan edes tiedä raamatun teksteistä juuri mitään tai usko edes Jeesukseen (aleihi salaam).

LAITA ITSESI TOISEN ASEMAAN

Kolmas ja viimeinen pointti on laittaa itsemme kutsutun asemaan. Ihminen, joka on ollut pimennossa ei ehkä ole tullut tutuksi termeihin, jotka ovat meille arkipäivää kuten seuralaiset, hadith jne. Meidän ei tule käyttää kieltä, jota käytämme keskinäisissä kanssakäymisissämme, sillä tämä ajaa ihmisen tilanteeseen jossa hän tuntee itsensä tietämättömäksi tai jopa tyhmäksi ettei ymmärrä mitä sanat tarkoittavat. He eivät myöskään ehkä ymmärrä näiden sanojen arvokkuutta meidän kannalta, joten näin myös vältymme loukkaantumiselta, jos he saattavat reagoida negatiivisesti meidän puheeseen.

TILANTEEN ARVIOIMINEN

Kun tulet tilanteeseen tai olet tilanteessa, jossa voisit kenties puhua Islamista niin on tärkeää arvioida tilanne eri näkökulmista:

  1. Ajoitus

Onko nyt oikea aika aloittaa puhumaan tässä paikassa ja nyt? Ovatko kuuntelija/kuuntelijat valmiita vastaanottamaan viestin, jota haluat antaa? Keskeytätkö heidän keskustelun? Mitä tulisi sanoa? Sanonko liikaa tässä yhteydessä? Mikä aihe olisi kaikista parhain tässä yhteydessä? Mieti tarkkaan mitä voi sanoa kaupan kassajonossa tai junamatkalla Rovaniemelle?

  1. Kohde

Toinen asia, joka tulee huomioida ajoituksen suhteen ovat kuuntelijat. Puhummeko suurelle joukolle vai yhdelle ihmiselle? Tässä on suuri ero. Muista kun puhut suurelle joukolle, et pysty heitä vakuuttamaan. Tästä esimerkki Koraanissa,:

Kaupungin toiselta laidalta kiirehti mies ja sanoi: ”Kansani, seuratkaa lähettiläitä.”

Suurah Ya-siin 36:20

Uskottomat vastasivat: Me pidämme teitä huonona enteenä. Ellette herkeä, me kivitämme teidät ja te saatte kärsiä tuskallisen rangaistuksen.”

Ya-Siin: 36:18

Tässä suurassa profeettoja tuli kansan luokse ja he yrittivät vakuuttaa heitä mutta eivät siihen kyenneet vaikka käyttivät logiikkaa ja tunteitaan heitä herättääkseen. He eivät kyenneet siihen koska he olivat ryhmä ihmisiä.

Sano: Minä varoitan teitä vain yhdestä. Seiskää Allaahin edessä yksin tai pareittain ja miettikää. Ei toverinne ole riivattu, hän vain varoittaa teitä edessä olevasta ankarasta rangaistuksesta. Pitäkää omaisuutenne: minun palkitsemiseni on vain Allaahin asia, ja Hän näkee kaiken.”

Suurah Saba 34:46.

Joten jos puhutte joukolle ihmisiä, on parempi puhua yleisesti Islamista ja antaa heidän kysyä kysymyksiä, jolloin kenties pysytte oikaisemaan vallitsevia ennakkoluuloja sekä kertomaan Islamin kauneudesta. Jos haluatte puhua yksilö tasolla, on parempi valita aika, jolloin puhutte kahden kesken tai korkeintaan kolme samassa tilanteessa. Saattaa olla, että toinen voi olla toista kovempi luonteinen ja toinen ujompi, jolloin ujompi jättää mahdolliset mietteet omaksi tiedokseen kuin että avautuu ”vahvemman” läsnä ollessa.

PAIKKA

Kolmas asia, joka tulee huomioida on paikka jossa puhut. Profeetta (saws) valitsi paikakseen Safan vuoren, kun halusi puhua quraishilaisille, saadakseen heidän huomion: ”Oi quraishilaiset, jos kertoisin teille, että tämän vuoren takana on armeija, kuuntelisitteko te minua?” Hän käytti olinpaikkaansa tehdäkseen asiansa selväksi.

Joten, hänen joka kutsuu Islamiin, tulee huomioida mahdollisimman sopiva paikka. Paikka voi olla Sali, yliopiston luentosali, koulun luokka, moskeija, ravintola, kahvila, puisto, ranta jne. Yksinkertaisesti tulee valita oikea paikka oikealle aiheelle, eli se mitä puhuisit ravintolassa ei välttämättä ole sama mitä puhuisit yliopiston luentosalissa tai päinvastoin.

YKSILÖLLISYYS

Olemme lähettäneet Profeettoja vain heidän kansansa kielillä, jotta he tekisivät Hänen viestinsä heille selväksi…”

Suurah Ibraahiim 14:4

Tässä ayassa piilee suuri viisaus. Yleisesti ottaen paras ihminen puhumaan toiselle, on saman tausta omaava ihminen. Samankaltaisen taustan, kulttuurin, kielen omaavat ihmiset tuntevat yleensä kirjoittamattomia sääntöjä, kielen kauneuden sekä tavan millä saavuttaa yleisönsä sydämet. Tämä ei suinkaan tarkoita, että jos et tule samasta kulttuurista tmv. olet vapautettu da’wan tekemisestä vaan kannustus oppimaan maan tai paikan kulttuuria ja tutustumaan da’wah kohteeseen paremmin ja näin käyttää saamaasi tietoasi viisaasti.


KOULUTUSTAUSTA

 

Ei ole yhdentekevää millä tavalla puhutaan eri yleisölle. Jos yleisö tai kuulija on yliopistosta valmistunut, hänen tottumuksistaan johtuen hänelle tulee kenties esittää asioita fakta pohjalta. Kun taas esim. peruskoulu pohjan omaava henkilö voi olla helpommin lähestyttävä ja aihe piiri erilainen. Täydellinen esimerkki tästä on Thul-Qarnain, joka mainitaan Suurah al-Kahfissa. Thul-Qarnain meni kolmen eri ryhmän luokse. Yksi näistä ryhmistä ihmisiä oppineiden mukaan oli voimakas kansa, hän valloitti heidät ja sanoi selviä lausuntoja heitä koskien. Hän puhui heille aivan kuten olisi lukenut lakia koska he olivat sivistynyt kansa ja voimakas yhteisö. Mutta kun hän meni toiselle puolelle maailmaa, hän tapasi joukon ihmisiä, jotka eivät ymmärtäneet mitä Thul-Qarnain sanoi. Jotkut oppineet sanoivat, että he olivat laiskoja koska he eivät kyenneet rakentamaan muuria estämään Gog ja Magogia ja he pyysivät Thul-Qarnainia tekemään sen heidän puolestaan. Ehkä he olivat materialisteja, koska he tarjosivat rahaa siitä Thul-Qarnainille sen rakentamisesta. Tai ehkä he eivät tienneet uusimmista tavoista rakentaa tmv. Mutta mitä Thul-Qarnain teki heille? Hän sanoi heille, ettei hän heidän rahojaan halunnut. Sen sijaan, hän neuvoi heitä auttamaan työn tekemisessä. Tämä oli opetus neuvomaan heitä kovan työn tekemiseen. Hän halusi opettaa heitä ottamaan vastuu omiin käsiin ja puolustamaan itseään. Joten hän käyttäytyi heitä kohtaan eri tavalla kuin aikaisempaa kohtaamaansa kansaa. Näin opimme, että meidän tulee arvioida kohtaamme ihmisten koulutustaso sekä ymmärryksen taso ja menetellä sen mukaisesti in’sha Allaah.

 

VÄÄRINKÄSITYKSET/ENNAKKOLUULOT/ENNAKKOKÄSITTEET

 

Kolmas asia, joka meidän tulee huomioida ovat ennakkoasenteet, ideat, väärinkäsitykset, ennakkoluulot, joita kutsuttavallamme voi olla. Näitä emme saa selville muuten kuin kuuntelemalla heitä ennen kuin kerromme heille mitä haluamme kertoa. Sen jälkeen kun olemme saaneet tietää mitä ajatuksia kutsutulla on, voimme miettiä kuinka kauan käytämme aikaa näiden ajatuksien/käsitteiden purkamiseen ja miten voimme johdattaa kuulijaa toiseen, tärkeämpään aiheeseen.

Tästä voisimme ottaa esimerkiksi Profeetta Ibraahiimin tarinan kun hän meni kuninkaan luokse ja sanoi:

 

Herrani antaa elämän ja ottaa sen pois” hän vastasi: ”Minäkin otan ja annan elämän.”

Suurah al-Baqarah 2:258

 

Totisesti kuninkaalla oli väärinkäsitys siitä kuka antaa elämän ja aiheuttaa kuoleman. Kenties tämä kuningas on päättänyt ketä jää henkiin tai kenelle annetaan kuolemantuomio ja näin ajatteli että tämä voima on hänen omissa käsissään. Mitä Ibraahiim (aleihi salaam) teki? Hän ei toki käyttänyt aikaa korjatakseen hänen epäluuloja vaan haastoi hänet sanoen:

Herrani antaa auringon nousta idästä. Anna sinä sen nousta lännestä.”

Uskoton jäi sanattomaksi.” 2:258

 

Tilanteiden käydessä hankalaksi tulee meidän näyttää Islamin ylhäinen asema. Se ei välttämättä aina vaadi jokaisen kysymyksen selvittämistä vaan esim. haastamista toinen vastaamaan itse esitettyyn kysymykseen oman uskontonsa näkökulmasta. Tästä esimerkiksi usein kysytty polygania Islamissa. Voimme esimerkiksi kysyä ovatko länsimaiset avioliitot yksiavioisia, joissa tunnetusti tiedetään olevan paljon aviorikoksia, salaisia tyttöystäviä jne. jotka halventavat naisen asemaa. Lisäksi voimme mainita, että Islam on ainoa uskonto, joka mainitsee vain yhden vaimon pitämisen, jos ei kykene tasapuolisesti kohdella kaikkia vaimoja. ( Suurah an-Nisaa’ 4:3)

VALITSE LÄHESTYMISTAPASI

 

  1. Aiheen valinta

Seuraavaksi meidän tulee valita lähestymistapa. Sen jälkeen kun olemme arvioineet tilanteen tarkasti meidän tulee valita aihe mistä puhumme. Profeetta (saws) kertoi Mu’aath ibn Jabalille: ”Sinä olet menossa Ahlul al-Kitaabin ihmisten luokse, joten ensimmäinen asia, johon sinun tulee heitä kutsua on Tawhiid, Allaahin Ykseyteen.” Eli kun tunnemme ihmiset kenelle olemme puhumassa ja arvioimme tilanteen ja paikan, valitsemme oikean aiheen.

Esimerkkinä tästä Barnaban evankeliumi. Monet käyttävät tätä tehdessään dawah kristityille ja käyttävät paljon aikaa tuodakseen näiden todisteet. Pelastaako tähän evankeliumiin uskominen loppujen lopuksi kristityn? Ei. Voimme tuoda todisteita eri lähteistä tukeaksemme viestiämme, kumotaksemme heidän omat lähteet mutta paras lähde on Koraani. Meidän tulee arvioida sanamme, antaako meidän viesti heille tämän arvokkaan avaimen, jonka ymmärrettyään he pääsevät Paratiisiin? Hyökkäys heidän lähteitään kohtaan ei välttämättä ole se kaikkein viisain keino. Meidän tulee edelleen olla valppaita arviomaan kohteemme uskon taso, sillä saattaahan olla ettei hän lainkaan usko Jeesuksen jumaluuteen.

 

  1. Tapa puhua

Seuraava asia, joka meidän tulee pitää mielessä on se tapa millä puhumme. Meidän tulee miettiä kuinka esitämme viestimme. Puhummeko tunteella vai asiallisesti vai vihaisesti? Kerran Profeetta (saws) piti khutban (puheen), jossa hänen silmät muuttui punaiseksi, ääni lujaksi ja hänen vihansa yltyi. Tämä tosin voi olla aiheellistakin perjantain khutbassa, kehoituksessa jihaadiin tai kehoittamisessa hyväntekeväisyyteen.

Jos on mahdollista, voimme tukea viestiämme apukeinoin. Nykyajan ihmiset ovat erittäin tottuneita visuaaliseen viestintään kuten TV, videot, CDt, DVDt jne. Luentoja pidettäessä Powerpoint esitykset, kaaviot ja video flash esitykset tuovat esitykseen lisäyksen, joihin hyvin moni ihminen on tottunut tässä yhteiskunnassa. Profeetta (saws) käytti itse myös visuaalista opetus tapaa opettaessaan seuralaisiaan. Hän rukoili kerran ollessaan mimbarissa ja kertoi tehneensä niin vain, että he oppisivat tapansa rukoilla. Toisella kertaa hän (saws) piirsi suoran viivan hiekkaan ja muita haarautuneita viivoja painottaakseen hänen suoran tien tärkeyden ja näyttääkseen harhautuneiden polkujen paljouden suorasta tiestä.

Jokainen pitää tarinoiden kuulemisesta. Ihmismieli tuntuu rentoutuvan tarinoita kuulleessaan ja sen rentouttavan tilanteen voi puhuja luoda kuuntelijalleen oikealla kertomuksella. Koraanissa on lukuisia kertomuksia, joiden sisällä on mahtava Allaahin viisaus.

Tässä kertomuksessa on kyllä riittävästi esimerkkejä niille, jotka ymmärtävät. Se ei ole sepitetty tarina, vaan vahvistus sille, mitä on ilmoitettu, selitys kaikelle ja johdatus ja armo ihmisille, jotka uskovat.”

Suurah Yuusuf 12:111

Kuvaileva puhe on yleensä enemmän liikuttavaa ja tehokas kommunikaation keino kuin suorat käskyt ja komennot ja tarkat selitykset. Allaah Subhaana wa Ta’ala on käyttänyt niitä useasti Koraanissa:

Olemme esittäneet ihmisille tässä Koraanissa kaikenlaisia vertauksia, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan.” Suurah az-Zumar 39:27

 

  1. Asteittainen eteneminen

Sinun tulee lukea oma edistymisesi yleisösi motivoituneisuudesta.
Tämän voit esim. huomata heistä:

  •                - sanaton viestintä (haukottelu, asennon usein vaihtaminen, ruumiin asennot)

  •                - sanallinen viestintä (kännykkään puhuminen, keskinäinen suputtelu jne.)

Jos huomaat, että yleisösi kiinnostus on siirtynyt toisaalle, he saattavat olla sinun kanssasi täysin eri mieltä mistä puhut. Tämän kaltaisista ihmisistä puhuttaessa käytetään termiä ”hankala henkilö”, koska he eivät ole millään tavalla kiinnostuneita siitä mitä puhut. He yksinkertaisesti ovat sinun tavoittamattomissa. Sen sijaan, että yrität vakuuttaa heidät olemaan kanssasi samaa mieltä, tulee sinun löytää jokin emotionaalinen aihe saadaksesi heidät mukaan keskusteluun. Tässä voimme käyttää TTT menetelmää (eng.BAR= background, allign, raise)

TTT menetelmä:

T= TAUSTA miksi ihminen on vihainen, surullinen jne. tutkit, kuuntelet miksi?

T= TUKI empatia, sympatia, ymmärrys. Osoitat myötätuntoa kuuntelijaa kohtaan.

T= TUO heidät tasolle, jossa he ovat halukkaita kuuntelemaan tai ainakin neutraalilla tasolla ilman suuria tunteita

Tästä voimme ottaa esimerkiksi tilanne jossa kohde on erittäin vihamielinen ja haluton puhumaan kanssasi. Voimme kysyä suoraan mikä häntä suututtaa tai miksi hän on vihainen, ja oikeasti kuunnella ja asettautua heidän asemaan. Käytä empatiaa. EI ole mitään hyötyä tai se ei tuota mitään tulosta hyökätä heitä vastaan sillä tämä varmasti lisää heidän negaatioita Islamia kohtaan, ottaen huomioon, että Islam on maailmanlaajuisesti ymmärretty olevan hyvin väkivaltainen uskonto. Ihminen tulisi saada rauhoitettua tasolle, jossa hän on suostuvainen kuuntelemaan, ja tätäkin voi kysyä, voisinko kertoa sinulle jotain/ voinko kertoa sinulle miksi se on niin ja niin…jne. Heidän vallitseva negatiivinen tunnetila tulee poistaa ensin, jotta pysytte lähestyä heitä neutraalilla tasolla.

VIHAMIELINEN-PELOKAS-NEUTRAALI-UTELIAS-YMMÄRTÄVÄINEN-SAMAA MIELTÄ

Ihmiset eivät ole kuin lamppuja, jotka sytytetään katkaisijasta. Dawah työlle tulee antaa aikaa ja tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia miten lähestyä. Meidän tulee priorisoida, laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja aloittaa tawhiidista.