JOHDANTO

 

Jokainen ihminen on sielu, joka on lähtöisin Allahin luota ja joka tulee palaamaan takaisin Hänen luokseen. Jokainen ihminen, oli hän sitten muslimi, kristitty, mushrik (monijumalainen) tai ateisti, tarvitsee Allahia ja on yhtä riippuvainen Allahista - tiesi tämä ihminen itse sitä tai ei. Kaikki ihmiset, niin uskovat kuin epäuskovatkin, etsivät omaa onneaan sieltä mistä luulevat sen löytävänsä; jotkut etsivät sitä haitallisista asioista ja toiset paremmista. Pysyvää onnen kokemusta ja rauhaa ei kuitenkaan voi saavuttaa muistamatta Jumalaa. Meidän täytyy siis ensimmäiseksi auttaa itseämme ja muita muistamaan Hänet. Meillä on parannuskeino siihen sairauteen joka ihmisiä vaivaa, ja joka saa heidät juoksemaan milloin minkäkin asian perässä, tekemään toisille vääryyttä etsiessään omaa nautintoa ja tuntemaan ettei mikään tuo tyydytystä. Allah sanoo Koraanissa:

 

Koraani 13:28: Ne jotka uskoivat, ja joiden sydämet löytävät levon Allahin muistamisessa - todella, Allahin muistamisessa sydämet löytävät levon.

 

Kun siis olemme tekemisissä ihmisten kanssa, niin meidän on nähtävä heidät ennen kaikkea Allahin luomina sieluina, jotka kaipaavat takaisin Hänen luokseen - ei kaafireina, alkoholisteina, kristittyinä jne. Tämä ei tarkoita, että meidän tulisi hyväksyä se epäusko ja synti jota he harjoittavat - ei, sitä meidän täytyy vihata. Mutta meillä on itsellämme oltava hyvä tahto niitä ihmisiä kohtaan, joita kutsumme Islamiin. Emme voi tehdä da’waa vihalla, ja kertoa ihmisille Islamista vain tehdäksemme todisteet heitä vastaan, ja jos he kieltäytyvät uskomasta, niin toivottaa heidät tervemenneiksi helvettiin. Tämä ei ole Profeetan (saws) tavan mukaista, vaan hän on tehnyt da’waa viisaudella ja kärsivällisyydellä, peläten ihmisten puolesta ja toivoen heille hyvää. Allah sanoo Koraanissa:

 

Koraani 21:107: Emmekä lähettäneet sinua (oi Muhammad), paitsi armona kaikille maailmoille.

 

Muistamalla tämän voimme muokata omaa asennettamme oikeaksi, ja ollessamme ihmisten seurassa, keskittyä puhumaan siitä mikä hyödyttää heitä, ja todella sydämestämme toivoa ja pyytää heille johdatusta.

 

On erilaisia ihmisiä, mitä tulee heidän käsitykseensä Allahista. Toiset ovat unohtaneet Hänet, toiset eivät usko Häneen lainkaan ja joillain ei ole mitään mielipidettä sen suhteen, onko Jumalaa olemassa vai ei ole. Sitten on ihmisiä, joilla on todella voimakas uskonnollinen vakaumus ja jotka uskovat olevansa oikealla tiellä ja toteuttavansa Jumalan korkeinta tahtoa, vaikka todellisuudessa tekisivät shirk. Ja sitten on ihmisiä, jotka kaipaavat Jumalaa ja henkisyyttä ja etsivät tietoa kaikista mahdollisista suunnista. Näiden ihmisten suhteen da’wassa täytyy edetä hieman eri tavoin.

 

Kuitenkin se, mistä jokaiselle heistä täytyy kertoa ja mikä on kaikkein tärkein ja ensimmäinen asia, on Allahin ykseys ja se että yksin Hänellä on oikeus tulla palvotuksi, eli Tauhiid. Allaah sanoo Koraanissa:

 

Koraani 51:56: Enkä luonut dzinnejä ja ihmisiä, paitsi palvomaan Minua.

 

Tauhiid on se syy, jonka vuoksi Allah lähetti Lähettiläät, ilmoitti Kirjat ja loi dzinnit ja ihmiskunnan. Kaikki muut Islamin säännökset ovat tauhiidiin nähden toissijaisia. Vaikka ihminen tekisi hyviä tekoja ja palvontaa, mutta yhdistää niihin Shirkin (eli palvonnan muille kuin Allaahille), ei Allah hyväksy niitä eivätkä ne hyödytä tätä ihmistä. Päinvastoin ne vahingoittavat häntä, koska Shirk on synneistä kaikkein suurin. Palvonta on Allahin yksinoikeus. Allah sanoo Koraanissa:

 

Koraani 7:172: Ja kun Herrasi toi esiin Aatamin lapsista, heidän kupeistaan (lanteiltaan), heidän siemenensä (tai: toi esiin Aatamin kupeista hänen jälkeläisensä) ja asetti heidät todistamaan heitä itseään koskien (sanoen): Enkö Minä ole teidän Herranne? He sanoivat: Kyllä, me todistamme sen! (Teimme näin) Jotta ette voisi ylösnousemuksen päivänä sanoa: Totisesti, me emme tienneet tästä.”

 

Jokaisen ihmisen sielu siis tietää Tauhiidin todeksi. Siksi monien, joille kerrotaan Allahin ykseydestä, on täysin luonnollista hyväksyä se, ja monet jo uskovat siihen ilman että heille on siitä edes kerrottu.

 

Jos ihminen taas kieltää Allahin ykseyden ja yksinoikeuden tulla palvotuksi, tai kokonaan kieltää Hänen olemassaolonsa, niin hän valehtelee itselleen ja torjuu totuuden luotaan. Tätä totuuden torjumista ja kiittämättömyyttä siitä, kutsutaan Kufriksi. Siihen että ihminen tekee Kufr, voi olla lukemattomia eri syitä. Da’iin täytyy selvittää ne syyt, ja antaa ihmiselle oikeaa tietoa uskonnosta, joka tuhoaa Kufrin perustan. Kun totuus tulee, niin valhe katoaa, ja jos kutsuttava vilpittömästi etsii totuutta, hän tulee sen myös hyväksymään.

Mitä on da’wah?

Kutsumista Allahin luokse

Mitä tarkoittaa daa’ii?

Daa’ii on henkilö, joka tekee dawaa.

Mikä on da’wan tarkoitus?

Dawan tarkoitus on tuoda ihmiset pimeydestä valoon ja ohjata heitä totuuteen kunnes he pidättäytyvät siinä ja pelastuvat Tulelta ja Allahin vihalta. Toisin sanoen, tuoda epäuskova epäuskon pimeydestä tottelevaisuuden valoon ja johdatukseen sekä tuoda tietämätön & välinpitämätön tiedon valoon.

 

اللَّهُوَلِيُّالَّذِينَآمَنُوايُخْرِجُهُمْمِنَالظُّلُمَاتِإِلَىالنُّورِ

 

Jumala on uskovien suojelija ja johtaa heidät pimeydestä valkeuteen.

Suurah al-Baqarah 2:257 (käännös merkityksestä – Hämeen-Anttila)

 

Arabiankielin termi da’wah on johdannos verbistä da’aa, joka tarkoittaa kutsua, pyytää esimerkiksi kutsua Jumalan luokse. Sitä käytetään kutsumisen yhteydessä tai kun kerrotaan ihmisille Islamista. Sen sisältö voidaan tiivistää sanontaan ”ad-da’wah ilallaah (kutsumista Allahin luokse)

 

قُلْهٰذِهِسَبِيلِيأَدْعُوإِلَىاللَّهِ

 

عَلَىٰبَصِيرَةٍأَنَ

 

وَمَنِاتَّبَعَنِي

 

Sano: Tämä on minun tieni. Minä kutsun Jumalan luo selkeiden merkkien perusteella...”

Say: This is my way and I invite to Allaah with certain knowledge...”

Suurah Yusuf 12:108

 

Da’wah hyveet

 

Da’wah oli Jumalan profeettojen ensisijainen tehtävä. Heidät nostettiin omien kansojensa joukosta kutsumaan ihmisiä palvomaan Allahia yksin ja jättämään muiden erilaisten väärien jumalien palvomisen, jotka he olivat keksineet.

Me olemme lähettäneet jokaiselle kansalle profeetan: ”Palvokaa Jumalaa ja välttäkää epäjumalia.”

I have sent to every nation a Messenger [proclaiming:] Worship Allah and avoid the [worship of] false gods.”

Suurah an-Nahl 16: 36

Koraanissa on monia jakeita, jotka kuvaavat kuinka edesmenneet profeetat ovat kutsuneet kansojaan Allaahin luokse. Nämä tarinat tarjoavat esimerkkejä viimeiselle Profeetalle (saws) ja hänen seuraajilleen. Lisäksi Koraanissa on monia muita jakeita, joissa Allah erityisesti kehottaa Profeettaa (saws) välittämään Islamin viestiä ihmisille.

Rukoile Herraasi äläkä aseta ketään Hänen rinnalleen.”

Call to your Lord and do not be among the pagans.”

Suurah al-Qasas 28:87

Näin ollen, Allah ylistää heitä, jotka sitoutuvat tähän jaloon pyrkimykseen ollakseen parhaita puheissaan (as being best in speech).

 

وَمَنْأَحْسَنُقَوْلًامِمَّنْدَعَاإِلَىاللَّهِوَعَمِلَصَالِحًاوَقَالَإِنَّنِيمِنَ

 

الْمُسْلِمِينَ

 

Kuka puhuisi kauniimpia sanoja kuin se, joka rukoilee Jumalaa ja tekee hyviä töitä sanoen: ”Minä alistun Hänelle?”

Who is better in speech than one who call to Allah, does righteous deeds and says indeed I am among the Muslims.”

Suurah Fussilat 41:33

 

Kaikista parhaimmat sanat mitä kuka tahansa ihminen voi puhua, ovat johdatuksen sanat, joilla hän yrittää kutsua ihmisiä sitä tarkoitusta kohti jota varten heidät ovat luotu; palvoakseen Jumalaa. Tässä tapauksessa palkkio, joka saavutetaan da’wan tekemisestä täytyy olla suurenmoinen. Joten ei ole yllätys kun ymmärtää, että Profeetta (saws) esitti suuren palkkion tästä suuresta toiminnasta sanoen:

Kuka tahansa, joka ohjaa toista tekemään hyvää saa saman palkkion kuin hän joka tekee hyvää.”

Whoever directs someone to do good will gain the same reward as the one who does good.” (Sahih Muslim vol.3 sivu 1050. no. 4665)

Hänen kerrotaan myös sanoneen;

Whoever calls to guidance will receive the same reward as the one who follows him without any decrease in the reward of [his follower].

Kuka tahansa joka kutsuu johdatukseen saa saman palkkion kuin hän, joka seuraa häntä ilman, että tämä vähentää [seuraajansa] palkkiotansa.

Aivan kuten jumalallisessa loisteessaan, Allah on luvannut, että jokainen hyvä teko tullaan palkitsemaan kymmenkertaisesti ja vielä lisää. Profeetan (saws) mukaan, hän joka ohjaa muita tekemään hyvää saa vastaavan palkkion, joka vastaa samaa mitä he saavat palkkiokseen kun tekevät hyvää. Tästä johtuen, ihmiset jotka ovat johdatettu oikeamielisyyteen keräävät läpi elämiensä palkkioita heille, jotka opastivat heitä. Tämä sanoinkuvaamaton palkkio on erityisesti myönnetty heille, jotka ovat mukana Profeetallisessa dawah tehtävissä.

Esimerkkinä tästä palkkion suuruudesta kun kutsuu muita Islamiin, Profeetta (saws) on sanonut, Sahl ibn Sa’din kertomana:

Se, että Allah johdattaisi sinun kauttasi on parempi kuin punaisten kameleiden omistaminen.”

Kameleita pidettiin kaikkein arvokkaimpana omaisuutena entisajan Arabiassa ja punainen laji oli niistä kaikkein kalleimpia. Tästä johtuen, Profeetta (saws) viittaa siihen että toisten neuvominen totuuteen on paljon arvokkaampaa kuin kaikkein kalleimmat omaisuudet tässä maailmassa. Tämä tosiasia kerrataan Koraanin Suurah al-’Asrissa (103), jossa Allah julistaa kansakunnan hävinneiksi paitsi ”ne, jotka kehottavat toisiaan totuuteen”.

Allah myös myönsi kunniakkaan aseman, ”paras kansakunta” muslimeille, da’wahn velvollisuuden täyttämisestä, jossa kutsutaan ihmisiä oikeamielisyyteen ja kielletään syntien tekeminen heidän keskuudessaan.

وَكَيْفَتَكْفُرُونَوَأَنْتُمْتُتْلَىٰعَلَيْكُمْآيَاتُاللَّهِوَفِيكُمْرَسُولُ

 

وَمَنْيَعْتَصِمْبِاللَّهِفَقَدْهُدِيَإِلَىٰصِرَاطٍمُسْتَقِيمٍ

 

Te olette paras kansakunta, joka ihmisten parista on noussut. Te käskette kohtuulliseen, kiellätte pahasta ja uskotte Jumalaan...”

You are the best nation raised up for mankind. You enjoy righteousness, forbid corruption and you believe in Allah.”

(Suurah aal-Imraan 3:110)

Näin ollen, muslimeille on annettu parhaan kansan asema heidän uskostaan Allahiin, moraalin edistämisestä ja paheiden vastustamisesta. Jos he epäonnistuvat uskossaan Allahiin, Sharii’ahn noudattamisessa valtioissaan ja yllyttävät paheita sallimalla ribaan perustuvat talousjärjestelmät, alkoholin tuotannon ja haureellisuuden levittämisen, he saattavat vajota epäuskovista kansoista pahimpien alapuolelle. Tästä johtuen, nykypäivänä korruptoituneista kansoista muslimi kansat ovat ensisijalla.

Koraanin ja sunnan mukaan da’wan tekeminen on pakollista.

 

وَلْتَكُنْمِنْكُمْأُمَّةٌيَدْعُونَإِلَىالْخَيْرِ

 

وَيَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَيَنْهَوْنَعَنِالْمُنْكَرِۚ

 

وَأُولَئِكَهُمُالْمُفْلِحُونَ

 

Tulkoon teistä kansakunta, joka kutsuu hyvään, käskee kohtuullisuuteen ja kieltää pahasta. Tällaiset menestyvät.

Suurah aal-Imraan 3:105 (käännös merkityksestä)

 

ادْعُإِلَىٰسَبِيلِرَبِّكَبِالْحِكْمَةِ

 

وَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ

 

وَجَادِلْهُمْبِالَّتِيهِيَأَحْسَن

 

Kutsu heitä Herrasi tielle varoittamalla viisain ja sopivin sanoin...

Suurah an-Nahl 16:125 (käännös merkityksestä)

 

Ja viisaimmat ja sopivimmat sanat löydämme Profeettamme sunnasta ja Koraanista,

 

لَقَدْكَانَلَكُمْفِيرَسُولِاللَّهِأُسْوَةٌ

 

حَسَنَةٌلِمَنْكَانَيَرْجُواللَّهَوَالْيَوْمَالْآخِرَوَذَكَرَاللَّهَكَثِيرًا

 

Jumalan Lähettiläässä on kaunis esikuva niille, jotka uskovat kohtaavansa Jumalan viimeisenä päivänä ja ajattelevat paljon Häntä.

Suurah al-Ahzaab 33:21 (käännös merkityksestä)

 

DA’WAH:N TEKEMISEN VELVOLLISUUS

Oppineet pitävät kutsumista Allahin luokse jokaisen muslimin velvollisuutena, riippuen heidän kykyihinsä. Allah määrää sen Koraanissa ja Profeetta Muhammad (saws) hänen Sunnassaan. Sh. Bin Baaz (rh) sanoi koskien tätä määräystä:

Da’wah on jokaisen velvollisuus, joka siihen kykenee, oppineista muslimijohtajiin ja lähetyssaarnaajiin, kunnes Islamin viesti/sana on saavuttanut jokaisen maailman kolkan e ihmisten eri kielillä. Tämä on sitä levittämistä, mitä Allah on määrännyt. Hän, Kaikkein Korkein, määräsi Hänen Profeetan (saws) [levittämään Islamin sanomaa seuraavasti]:

 

يَاأَيُّهَاالرَّسُولُبَلِّغْمَاأُنْزِلَإِلَيْكَمِنْرَبِّكَ

Profeetta, julista sitä sanomaa, jonka olet Herraltasi saanut.”

O Messanger, convey what was revealed from your Lord.”

Suurah al-Maa’idah 5:67

 

Näin ollen sanan julistaminen oli Lähettiläälle (saws) pakollista samalla tavalla kuten se oli kaikille Allahin Lähettiläille – olkoon Allahin rauha ja siunaukset heidän kaikkien yllä ja heidän, jotka seuraavat heidän esimerkkiä välittämällä tätä viestiä. Aamin.

...Joten on pakollista kaikelle kansalle, johtajista ja oppineista kauppiaisiin ja muihin ihmisiin välittää tätä uskontoa Jumalalta ja Hänen Lähettiläältään (saws) ja selittää sitä ihmisille heidän omilla kielillään.”

Oppineet ovat kuitenkin tehneet eron yksilön velvollisuudesta tehdä da’wah ja yhteisön velvollisuudesta. Sh. Ibn Baaz sanoi seuraavaa: Da’wah Allaahin luokse on olemassa kahta eri tasoa: Ensimmäinen on Fard ’ayn (yksilön pakollinen velvollisuus) ja toinen on Fard kifaayah (yhteisöllinen pakollinen velvollisuus). Siitä tulee fard ’ayn sinulle, jos sinulla on tietoa, kun maassasi, paikkakunnallasi tai heimossasi ei ole ketään joka kehoittaa hyvään ja kieltää pahasta. Siitä tulee sinulle pakollista erityisesti tehdä da’wah, valaista ihmisiä Allahin oikeuksista, käskemään hyvyyteen ja kieltämään pahuus. Kuitenkin, jos on olemassa/paikalla heitä, jotka tekevät da’wah, opettavat ja ohjaavat ihmisiä, silloin se on sunnah ja ei pakollista muille joilla on tietoa sharii’asta.

Sh. Bin Baaz sanoi koskien Da’wahn tekemisen velvollisuudesta näinä aikoina:

Aikoina, jolloin on puutetta (Islamiin) kutsujista, jolloin pahuus ja välinpitämättömyys (jaahiliyyah) vallitsee, da’wasta tulee fard ’ayn jokaiselle heidän voimavarojensa/kykyjensä mukaan.”

Todiste siitä, että da’wah on yhteisöllinen velvollisuus voidaan löytää seuraavasta ayasta ja vastaavista samankaltaisista:

 

وَلْتَكُنْمِنْكُمْأُمَّةٌيَدْعُونَإِلَىالْخَيْرِوَيَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَيَنْهَوْنَعَنِالْمُنْكَرِ

 

Tulkoon teistä kansakunta, joka kutsuu hyvään, käskee kohtuullisuuteen ja kieltää pahasta. Tällaiset menestyvät.”

Let there arise among you a group inviting to all that is good, enjoining righteousness and forbidding evil. Those are the successful ones.”

Suurah aal-Imraan 3:104

Allah sanoo, että joukko uskovia tulee ottaa harteilleen vastuu hyvyyden levittämisestä ja paheiden kieltämisestä yhteiskunnassa. Koska uskonto ei ole yksityinen asia kuten usein sekulaarisessa lännessä ajatellaan, vaan se muodostaa koko yhteiskunnan rakenteen. Yhteiskunnan hiomista ei tule jättää yksin valtiolle vaan se tulisi jakaa yhteisöiden jäsenten kanssa, jotka muodostavat koko yhteiskunnan.

Toisaalta, yksilön velvollisuus tehdä da’waa voidaan nähdä seuraavassa ayassa:

 

ادْعُإِلَىٰسَبِيلِرَبِّكَبِالْحِكْمَةِ

 

وَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةِ

 

وَجَادِلْهُمْبِالَّتِيهِيَأَحْسَن

 

Kutsu heitä Herrasi tielle varoittamalla viisain ja sopivin sanoin...

Suurah an-Nahl 16:125 (käännös merkityksestä)

 

Profeettaa (saws) puhutellaan yksinomaan tässä ayassa sekä siihen lisättynä jokaista uskovaa kehoitetaan/neuvotaan kutsumaan ihmisiä Islamiin. Jos tämä määräys käsitettiin rajoitetusti vain tietyille ihmisille, kuten oppineille tai ryhmille, Profeetta (saws) itse laajensi tätä velvollisuutta tekemällä siitä henkilökohtaisen velvollisuuden, jokaiselle joka omasi jotain tietoa sanoen:

Välitä [vie eteenpäin] minulta, vaikka se olisi vain yksi ayat [lause].”

Convey from me, even if it be only a single verse.”

Jokaisen muslimin tulisi osasta muutamia kappaleita (suuria ja ayat) Koraanista heidän rukouksia varten. Yksi lyhyimmistä ja suosituimmista suuristaon Suurah al-Ihklaas (112), joka sanoo:

Sano: Hän, Jumala, on Yksi, Jumala, Ikuinen. Ei Hän ole siittänyt eikä synnyttänyt, eikä Hänellä ole ketään vertaista.”

Jokainen näistä lauseista (ayat) sisältää ratkaisevan viestin Allahista, joista suurin osa uskonnoista ovat välinpitämättömiä. Jokainen lause selvästi tunnustaa Jumalan, Luojan, Hänen luoduistaan. Suurin osa muslimeista tietää tämän lyhyen suuran ja voi jakaa tämän viestin heitä ympäröivän epäjumalanpalvovan maailman kanssa. Näin ollen, ketään ei ole vapautettu tekemästä edes vähän da’wah.

Lisäksi, aina kun Profeetta (saws) puhutteli ihmisiä, hänella oli tapana sanoa:

Vieköön he, jotka ovat paikalla viestiä eteenpäin heille jotka ovat poissa. Sillä, ehkä hän voi kertoa toiselle, joka ymmärtää paremmin kuin hän.”

Let those present convey what they heard to those absent. For, perhaps he may inform one better able to understand it than him.

Nykypäivänä, kun ummamme on entistä hajaantuneempi ja riitaantuneempi, on tärkeää muistaa kuitenkin että meistä jokainen haluaa päätyä samaan määränpäähän, Paratiisiin. Meidän tulee pitää yhtä ja järjestäytyä saadaksemme äänemme kuuluviin ja ennenkaikkea saadaksemme Allaahin kauniit ja täydelliset sanat viestitettyä eteenpäin heille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Elämme ei-muslimimaassa, otamme vastaan monenlaisia palveluita, maksamatta niistä mitään, hoidamme itseämme heidän terveyskeskuksissa, sairaaloissa, lapsemme käyvät heidän koulujaan, kuntoutamme vanhuksiamme heidän kuntolaitoksissaan.... ja mitä annamme takasin? Olemme valmiit ottamaan vastaan palveluita ym. mutta mitä voisimme antaa takasin? Sisällämme palaa Allahin antama valo, meidän korvamme kuulee, silmät osaavat nähdä ja kielemme pysyvät kiireisinä Koraania lukiessa. Salaammeko tämän lahjan vai voisimmeko kenties jakaa sitä ja toivoa muille samaa valoa? Mikään oppimamme ei siirry vain ajatuksen voimasta, tarvitsemme paljon dua’a ja rohkeutta puhua ja kutsua Allahin tielle. Se, että teot palkitaan aikomuksesta, voidaan viedä pitemmälle, suorittamalla itse teko, johon aikomus oli. Jos väitämme haluavamme naapureillemme, sukulaisillemme, ystävillemme hyvää, on aika viedä itsemme tilille ja katsoa mitä olemme tehneet asian eteen. Kuinka usein yritämmekään puhua ja kertoa rakkaasta uskostamme, ja odotamme kärsimättöminä nopeata vastausta, jopa shahadaa puheemme/keskustelumme perään? Kuinka kauan kestää meillä kärsivällisyys? Miten pitkään jaksamme yrittää? Nuuh, aleihi salaam teki da'waa 950 vuotta. Entäs minä ja sinä, joiden elinikä ei yltä moiseen?

Painottaaksemme da’wan tärkeyttä muslimeille, Allah varoitti heitä, jotka eivät täyttäneet heidän velvollisuuttaan tässä asiassa, Hänen kirouksestaan kaikkia luotuja kohtaan:

 

إِنَّالَّذِينَيَكْتُمُونَمَاأَنْزَلْنَامِنَالْبَيِّنَاتِوَالْهُدَىٰمِنْبَعْدِمَابَيَّنَّاهُلِلنَّاسِفِيالْكِتَابِ

 

أُولٰئِكَيَلْعَنُهُمُاللَّهُوَيَلْعَنُهُمُاللَّاعِنُونَ

 

Ne, jotka kätkevät lähettämämme johdatuksen ja selkeät merkit sen jälkeen, kun olemme selvittäneet ne ihmisille Kirjassa, saavat osakseen Jumalan ja muidenkin kirouksen...”

Indeed those who hide the clear message and guidance that I have revealed after I have made it clear to people in the scripture; those are cursed by Allaah and cursed by all who curse.”

Suurah al-Baqarah 2:159

 

Practise what you preach!

Se, mitä omalla esimerkillämme voimmekaan tehdä on paljon. Mutta mitä hyötyä on puhua hyvistä tavoista ja menetelmistä, jos emme niitä itse noudata...

 

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالِمَتَقُولُونَمَالَاتَفْعَلُونَ

 

كَبُرَمَقْتًاعِنْدَاللَّهِأَنْتَقُولُوامَالَاتَفْعَلُونَ

 

إِنَّاللَّهَيُحِبُّالَّذِينَيُقَاتِلُونَفِيسَبِيلِهِصَفًّاكَأَنَّهُمْبُنْيَانٌمَرْصُوصٌ

 

Uskovaiset, miksi te vain puhutte, mutta ette tee? Jumala inhoaa suuresti sitä, että te vain puhutte, mutta ette tee. Jumala rakastaa niitä, jotka taistelevat Hänen tiellään vierekkäin, aivan kuin he olisivat vankka muuri.

Suurah as-Saff 61:2-4 (käännös merkityksestä)

 

Profeetta (saws) lisäksi painotti tiedon salaamisen synnin vakavuudesta sanoen:

Hän, joka salaa tietoa jonka kautta Allah antaa hyötyä ihmisille heidän uskonasioissaan, Allah tulee valjastamaan hänet Ylösnousemuksen Päivänä Helvetin tulen suitsilla.”

Whoever hides knowledge by which Allaah benefits people in their affairs of religion, Allaah will bridle him on the Day of Resurrection with a bridle from the Hellfire.”

Se, että omaa tietoa Islamista mutta ei kerro siitä muille sisältää “tiedon salaamisen”. Tiedon salaaminen saattaa olla tahallinen teko, jolloin ihmisellä on aikomus pitää tieto pois toisten saatavilta. Tämä saattaa olla tapauksissa, joissa ihmiset kysyvät Islamista mutta henkilö kieltäytyy paljastamasta islamin oppeja rasistista tai heimollisista näkökulmista katsoen. Esimerkiksi vuosia sitten guyanilaiset intiaanit tai alkuperäiset trinidadilaiset kieltäytyivät opettamasta guyanilaisia afrikkalaisia tai trinidadilaisia afrikkalaisia koska he uskoivat rasismin kautta, että Islaam kuului vain intiaaneille. Samalla tavalla afroamerikkalaiset, jotka seuraavat Nation of Islamin oppeja tai ovat niiden vaikutuksien alla, kieltäytyvät kertomasta Islamista eurooppalaisille (valkoisille) amerikkalaisille koska heitä pidetään paholaisina tai yksinkertaisesti vihollisina. Tiedon pimittäminen saattaa olla myös passiivinen, tahaton teko jolloin ihmisellä on tietoa mutta laiminlyö sen eteenpäin viemistä ujouden tai vaivannäön takia. Passiivisesta tiedon salaamisesta voimme ottaa esimerkiksi muslimi maahanmuuttajan, joka asuu, opiskelee ja tekee työtä ei-muslimien parissa vuosia eikä koskaan puhu yhtäkään sanaa heille islamista.

 

Da’waa tekevän ihmisen moraali, tavat ja ominaisuudet

 

 1. Vilpittömyys:

 

 • Da’waa tekevän tulisi olla vilpitön Allaahia kohtaan ja perustaa tietonsa Koraaniin ja Sunnaan, ei sokeasti jonkun tietyn koulukunnan tai yksittäisen henkilön mielipiteeseen.

 • Hänen ei tulisi tehdä da’waa vain näyttämisen halusta tullakseen kehutuksi ja ylistetyksi.

 • Hänen tulisi etsiä palkkiota ja anteeksiantoa ainoastaan Allahilta toivoen parannusta ihmisille.

 

 1. Tieto:

Kaikkivaltias Allah sanoo Koraanissa: Sano: Tämä on minun tieni. Minä kutsun Jumalan luo selkeiden merkkien perusteella. Suurah Yusuf 12:108

 

 • Da’waa tulee antaa selkeän tiedon eikä tietämättömyyden perusteella.

 

Tulee varoa puhumasta sellaisesta, mistä ei omaa tietoa.

 

Tietämätön ennemminkin tuhoaa kuin rakentaa, ja aiheuttaa ennenminkin turmelusta kuin kehottaa hyveellisyyteen.

 

 • Tulisi osata perustella asiat hyvin Koraanista ja profeetta Muhammadin (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) sunnasta.

 

 1. Ystävällisyys ja ymmärrys:

 

 • Da’waa tekevän tulisi olla ystävällinen, lempeä, pitkämielinen ja kärsivällinen da’waa tehdessään aivan kuten profeetta (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) oli.

 • Asioita ei tulisi tehdä vaikeiksi ihmisille tai aiheuttaa heidän uskontonsa hylkäämistä kovuuden, tietämättömyyden, kiivauden, loukkaavuuden tai vahingollisen käytöksen vuoksi.

 • Puheessa tulisi olla ystävällinen, kärsivällinen, pehmeä ja hyvä, jotta vaikuttaa kuuntelijan sydämeen, saa hänet vakuuttuneeksi ja pehmenemään da’walle.

 

Allahin armosta olit heille lempeä, sillä jos olisit ollut heille tyly ja kovasydäminen, olisivat he kaikonneet ympäriltäsi. Anna heille anteeksi, pyydä Allahilta heille anteeksiantoa ja neuvottele tilanteesta heidän kanssaan. Kun olet tehnyt päätöksesi, luota Allahiin.” Suurah aal-Imraan 3:159

Kaikkivaltias Allah sanoo Koraanissa: Puhukaa hänelle kauniisti, jotta hän ottaisi varoituksen vastaan ja pelkäisi Minua. Suurah Ta-Ha 20:44

 

 1. Koraaniin ja sunnaan pitäytyminen:

 

 • Tulisi pitäytyä Koraanissa resitoiden sitä ja heijastaen sitä käytöksessään toimien sen mukaisesti seuraten puhdasta sunnaa, joka on islaamin toinen lähde ja selittää Koraania.

Kaikkivaltias Allaah sanoo Koraanissa: Sinulle (oi Muhammad) olemme lähettäneet varoituksen, jotta selittäisit ihmisille, mitä heille on lähetetty, ja jotta he pohtisivat.

 

 • Tulisi suunnata kaikki huomionsa Koraaniin ja puhtaaseen sunnaan tietääkseen mitä Allah, Korkein on määrännyt ja mitä Hän on kieltänyt, jotta oppisi profeetan (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) tavan da’wan antamisessa ja pahan kieltämisessä, kuten myös hänen seuralaistensa tavan.

 

 1. Viisauden käyttäminen da’wan antamisessa:

 

Kaikkivaltias Allah sanoo Koraanissa: Kutsu heitä Herrasi tielle varoittamalla viisain ja sopivin sanoin ja kiistele heidän kanssaan vain sopivalla tavalla. Suurah an-Nahl 16:125

 

 • Osa viisautta on selvittää merkitys ja selitys tehokkailla tavoilla.

 • Tähän sisältyy vastaanottajan oman äidinkielen käyttäminen, jotta hän pystyy ymmärtämään.

 • Asioiden selittämistä tulisi jatkaa kärsivällisesti kunnes kutsutulla ei ole enää epäilyksiä ja totuus on kirkastunut hänelle.

 1. Hyvänä esimerkkinä oleminen:

 

 • Tulisi toimia oman da’wansa mukaisesti ja olla hyvänä esimerkkinä siitä, mihin kutsuu.

 • Ei tulisi kutsua johonkin ja jättää sitten itse kyseinen asia, eikä tulisi kieltää jostakin ja tehdä sitten itse kyseinen teko. Silloin da’walta häviää uskottavuus.

 

Kaikkivaltias Allah sanoo Koraanissa: Uskovaiset, miksi te vain puhutte, mutta ette tee? Jumala inhoaa suuresti sitä, että te vain puhutte, mutta ette tee.

 

 • Joten da’waa tekevän täytyy todellakin omata hurskas elämäntyyli, hänen tulee olla hurskas teoissaan ja omata hurskas luonne, jotta häntä voidaan jäljitellä sanoissa ja teoissa.

 

 1. Sen soveltaminen, mitä sanoo:

 

Kaikkivaltias Allah sanoo Koraanissa: Kuka puhuisi kauniimpia sanoja kuin se, joka rukoilee Jumalaa ja tekee hyviä töitä sanoen: ”Minä alistun Hänelle”?

 

 • Allahille kutsuvien tulisi panna puheensa käytäntöön hurskailla teoilla ja noudattamalla islaamia uskossa, rakkaudessa ja ilossa.

 

Sen seurauksena ihmiset vaikuttuvat heidän da’wastaan, hyötyvät siitä ja rakastavat näitä da’wan tekijöitä heidän antamansa da’wansa vuoksi.

 

8. Taqwa (Allahin kunnioitus ja pelko):

 

 • Tulisi vankasti pitäytyä Taqwassa koettelemustenkin keskellä, tai kohdatessaan vahinkoa ja pilkkaa Allahin vihollisten, syntisten ja pahantekijöiden puolelta.

 • Myös lähettiläät (’äläihimu-ssälääm) kestivät monia vaikeuksia ja heitä pilkattiin Allahin vihollisten toimesta, mutta he olivat kärsivällisiä ja heidän saavutuksensa sekä tässä maailmassa että tuonpuoleisessa olivat kunnioitettavia.

 

9. Aktiivisena ja tyytyväisenä oleminen da’wan antamisessa:

 

 • Uskovalla da’wan tekijällä, joka on vahva uskossaan, on syvä ymmärrys siitä, mitä Allah on määrännyt. Hän tekee oikeutta Allahille ja on aktiivinen da’wan antamisessa.

 • Hän on nopein noudattamaan sitä, mihin hän kutsuu ja hyvin kaukana siitä, mitä hän kieltää.

 • Hän ilmaisee selvästi olevansa muslimi ja kutsuvansa islaamiin ja hän iloitsee ja on onnellinen siitä.

 

Kaikkivaltias Allah sanoo: Jumalan armosta ja laupeudesta he iloitkoot. Se on parempi kuin se, mitä he kokoavat.

 

10. Johdatuksen pyytäminen kutsutuille:

 

11. Ei tulisi tuntea vaivautuneisuutta tai ujoutta da’wan antamisessa:

 

 • Da’waa tekevän tulisi rohkeasti kutsua ihmisiä Totuuteen ja toimia itse sen mukaisesti eikä hänen tulisi hävetä julistaa uskoaan.

 
12. Totuuden seuraaminen:

 

 • Totuus täytyy hyväksyä ja sitä tulee seurata, vaikka se olisi vastakkainen jonkun tietyn henkilön mielipiteelle.

 • Ketään ei tulisi seurata sokeasti, vaan tulisi tietää kaikkien oppineiden erinomaisuudesta, hyveistä ja arvoista.

 

Hadithin mukaisesti jos oppineet antavat oikean lausunnon, he saavat kaksi palkkiota ja vaikka he tekisivät virheen, he saavat silti yhden palkkion vaivannäöstään.

 

13. Keskinäisten neuvojen antaminen ja kärsivällisenä oleminen harmin kestämisessä:

 

Kaikkivaltias Allah sanoo: Kautta iltapäivän! Ihminen jää häviölle paitsi ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä ja kehottavat toisiaan totuuteen ja kärsivällisyyteen.

 

14. Aloittaminen tärkeimmästä ja siirtyminen seuraavaksi tärkeimpään:

 

 • Toisia johdattavat ovat yhteiskunnan tohtoreita. Tohtori on kiinnostunut löytämään sairauden, sitten hän aloittaa niiden hoitamisen aloittamalla kaikista tärkeimmästä.

 • Profeettakin (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) aloitti kieltämällä suurimmasta sairaudesta: Shirkistä, eli kumppaneiden liittämisestä Allaahin rinnalle.

 • Profetiutensa ensimmäisenä kymmenenä vuotena hän (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) ei koskaan lakannut varoittamasta ihmisiä pysymästä poissa Shirkistä ja kutsumasta heitä Tauhiidiin (Allahin Ykseyteen).

 • Tämän jälkeen hän (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) neuvoi heitä rukoilemaan ja pitäytymään muissa laiessa.

 • Täten da’waa tekevien tulisi seurata samaa profeetan (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) menetelmää ja aloittaa da’wansa tärkeimmästä, eli Tauhiidiin kutsumisesta.

 

15. Varmuus asioissa:

 

 • Tulisi varmistaa uskontoa koskevat asiat ja käyttää perusteellista harkintaa niitä päätellessään.

 

Niiden opiskelu kaikista näkökulmista käsin, niiden merkityksen varmistaminen ja tiedon omaaminen niiden merkityksestä Allahin Kirjassa ja sunnassa.

 

16. Kysyminen oppineilta ja heidän arvostamisensa:

 

 • Kenen tahansa, joka on tietämätön totuudesta, tulisi kysyä tiedon ihmisiltä, eli oppineilta, jotka ovat tunnettuja tiedostaan, hyvyyksistään ja erinomaisuudestaan, ja uskonsa ja elämänsä paremmuudesta.

 • Kuitenkaan ei tulisi nojautua täysin vain yhteen oppineeseen sanoen, että hän on aina täysin oikeassa.

 

Jokainen voi erehtyä antaessaan lausuntoa tai hän voi olla oikeassa.

 

Oikea säädös on yhdenmukainen sen kanssa mitä Allah ja profeetta Muhammad (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) ovat sanoneet Koraanissa ja sunnassa tiedon ihmisten yksimielisyyden mukaan.

 

Varoituksia da’waa tekevälle

 

 1. Varo olemasta äärimmäinen:

 

Profeetta Muhammad (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) on sanonut: "Oi ihmiset, varokaa olemasta äärimmäisiä ja ylittämästä rajoja uskonnossa, sillä se, mikä tuhosi ihmiset ennen teitä, ei ollut mikään muu kuin äärimmäisyys uskonnossa."

 

Hän (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) on sanonut myös: "Äärimmäiset ovat tuhottuja, Äärimmäiset ovat tuhottuja, Äärimmäiset ovat tuhottuja."

 

 1. Puhuminen Allahista ilman tietoa:

 

 • Ei tulisi tuomita asioita halaaliksi (sallituksi) tai haraamiksi (kielletyksi) ilman todisteita.

 • On parempi pidättäytyä kiiruhtamasta antamaan lausuntoja, pikemmin tulisi sanoa: "Allah tietää parhaiten" tai "En tiedä."

 

3. Jonkun syyttäminen epäuskosta tai synnistä ilman todisteita:

 

Profeetta Muhammad (salla-llaahu ’äläihi wä sälläm) on sanonut: " Kuka tahansa, joka kutsui veljeään: 'Oi kääfir!' Tai 'Oi Allahin vihollinen', ja hän ei ollut oikeassa, niin se (hänen syytöksensä) tulee palautumaan hänelle."

 

 • Henkilön tulisi vartioida kieltään ja sanoa ainoastaan sellaista, mikä on hyvää.

 

 1. Ei tulisi olla liian harkitsematon

  5. Varo uskollisuutta jollekin ryhmälle:

 

* Ei ole sallittua kenellekään sokeasti seurata jotakin henkilöä tai jonkun henkilön mielipidettä. Ei tulisi myöskään sokeasti seurata kenenkään yksilön menetelmää tai ryhmää.

 

Kaikkivaltias Allah sanoo: Me ohjaamme oikealle tielle ne, jotka kilvoittelevat meidän vuoksemme. Jumala on hyväntekijöiden kanssa.

Palkkio…

 

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِنْتَنْصُرُوااللَّهَيَنْصُرْكُمْوَيُثَبِّتْأَقْدَامَكُمْ

Uskovaiset, jos te autatte Jumalaa, Hän auttaa teitä ja vahvistaa teidän askelenne.

Suurah Muhammad 47: 7 (käännös merkityksestä)